Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Subvencions en el marc del programa Xarxa de Govern Local durant l’excercici 2016

20140414 (1)

L’Ajuntament de Copons va sol·licitar a principi d’any gairebé 95.000,00 € de subvenció a la Diputació de Barcelona per la realització de projectes i activitats en el marc del programa Xarxa de Govern Local durant l’exercici 2016, pel que fa als recursos econòmics, juntament amb un seguit de recursos tècnics i materials que l’ens provincial ofereix sovint amb recursos propis i en ocasions contractant-los directament.

Aquesta petició suposava un augment del 19% respecte el 2015 i aquest treball en l’elaboració de projectes i memòries que s’ha dut a terme des de les regidories i del personal tècnic i administratiu de l’Ajuntament ha suposat l’atorgament d’uns recursos totals valorats en 132.000,00 € al tancament del programa

Cal esmentar que els recursos econòmics atorgats sumen 36.223,00 € entre els que destaquen els obtinguts per l’Àrea d’esports 11.000,00 € i l’increment del projecte intercopons que ha assolit els 7.000 €.

Pel que fa als recursos tècnics que són les tasques que la Diputació contractarà i executarà directament s’ha valorat en més de 100.000,00 € i en aquest àmbit cal destacar una partida de 70.000,00 € per a la redacció del POUM (Pla d’ordenació urbanístic municipal de Copons) i la direcció d’obres de la rehabilitació de la rectoria.

Per últim i pel que fa als recursos materials enguany gaudirem com és habitual del suport de préstec de material per festes, trofeus, carpes, bancs i papereres i com a novetat es disposarà d’una bicicleta elèctrica per donar servei a la brigada municipal i així es puguin realitzar desplaçaments curts de forma respectuosa amb el medi ambient.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E