La Generalitat de Catalunya ha obert convocatòria per la sol·licitud de subvencions pel pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

Beneficiaris: Persones físiques que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Termini: fins 29 d’ abril de 2022

Informació  i tràmit