L’Empresa Dekra contractada per la Diputació per tal de dur a terme els treballs per a l’elaboració del cens municipal d’activitats, ha realitzat aquesta tasca durant els mesos d’abril i maig de 2015

Actualment s’està fent el treball de camp que han de servir per tal que totes les activitats econòmiques del municipi hi figurin. El Cens serà consultable on line a través d’una capa del plànol municipal SITMUN.