Aquests dies potser rebeu una trucada de l’Ajuntament de Copons. Us demanaran el número d’incidències que heu tingut en la recepció dels Canals de TV. Com ja sabeu, l’empresa Tecnocolor s’encarrega d’aquest servei, però no coneixem el número d’incidències que té el nostre municipi. Per tant, per controlar l’adequat cost del servei, des de el propi Ajuntament intentarem conèixer l’abast d’aquest servei i poder decidir amb les dades reals. Si voleu facilitar la informació del número d’incidències dels últims anys i el grau de satisfacció del servei podeu facilitar la informació a info@copons.net o directament al regidor de Noves Tecnologies ricardespelt@copons.net. Gràcies.