Xarxa de Clavegueram

S’han instal.lat dues reixes de desbast al Barri de la Roquera en el marc de la proposta de millores en la Xarxa de Clavegueram de Copons.

L’Empresa Aigua de Rigat, concessionària del Servei de manteniment del Clavegueram ha realitzat el subministrament i col·locació de dues reixes de desbast al barri de la Roquera per evitar l’entrada de terres i pedres gruixudes a la xarxa, aquesta actuació ha estat finançada íntegrament per l’Ajuntament ja que es tracta d’una mesura extraordinària que tindrà un efecte important al evitar els embussaments periòdics que pateix la xarxa a la Plaça Ramon Godó.