Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Sant Pere de Copons

Mapa de Patrimoni Cultural de Copons elaborat per la Diputació de Barcelona l’any 2014

sant-pere-i-comalats

La capella de Sant Pere formava part de l’antic terme del castell de Copons, a l’indret conegut com Comalats. Tot i que el lloc de Comalats no es documenta fins a finals del segle XII, tenim notícia que l’any 1020, Guifred de Balsareny (repoblador del terme) ven a la seva muller Ingilberga el terme del castell de Copons. I posteriorment, al seu testament, Ingilberga deixa un camp a l’església de Sant Pere de Copons, quedant així establert en primer lloc el topònim de Copons per sobre del de Comalats.
Tot indica que la capella sempre ha estat sufragània de la parròquia de Santa Maria de Copons. Així queda recollit en la visita pastoral del bisbe Pasqual de Vic a la parròquia l’any 1685. L’any 1889 es va reformar tota la coberta del temple, sobrealçant la nau central per construïr la nova volta de canó amb llunetes. També va ser el moment en el que es va edificar l’envà que separa la nau de l’absis original. Sabem que l’obra va costar 125 pessetes i es va acabar el dia 6 d’octubre del mateix any.

Capella d’una sola nau capçada a llevant per un absis semicircular. La nau està coberta per una volta de canó amb llunetes dividida en quatre trams separats per arcs faixons de mig punt, que es recolzen als murs laterals. L’absis original, que està cobert per una volta de quart d’esfera de pedra, es troba separat de la nau mitjançant un envà que fa de suport al retaule de Sant Pere, que actualment presideix l’altar major. Als peus de la nau hi ha el cor, al que s’accedeix mitjançant unes escales de pedra de dos trams. El temple s’il·lumina gràcies a una petita finestra rectangular, oberta al mur de migdia de la nau, i una finestra espitllerada, situada al bell mig de l’absis. La façana principal, orientada a migdia, presenta un portal d’accés d’arc de mig punt bastit amb grans dovelles de pedra i els brancals fets de carreus de pedra ben escairats. Està rematada per un doble ràfec de teula àrab. La façana de ponent està coronada per un simple campanar d’espadanya refet.
La construcció presenta els paraments llisos, tot i que encara s’observen diversos forats de bastida. L’aparell original es fet de carreus de pedra ben escairats i disposats en filades regulars. En canvi, l’aparell de les reformes dutes a terme al temple no està tant ben definit, tot i que és força regular també.

Observacions: Tot indica que el portal d’accés al interior del temple es posterior a la construcció de l’edifici. Pels voltants de la capella es van localitzar sepultures medievals. Actualment, el temple acull diversos actes culturals com ara recitals de poesia i música, i des de l’any 2012 aproximadament, s’ha instaurat la Festa Major de Sant Pere (combina diversos actes litúrgics, culturals, socials).

ESTUDI PREVI DE PROJECTE PER LA RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DE COPONS_(DOCUMENT D’INFORMACIÓ BÀSICA)

ESTUDI PREVI DE PROJECTE PER LA RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DE COPONS

Tornar a Patrimoni Arquitectònic

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E