Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Nota informativa sobre la implantació del Parc Eòlic de Serra Morena

En els darrers 10 anys a causa de la paràlisi legislativa no s’ha promogut a Catalunya la instal·lació de plantes d’energies renovables, per aquests motius, quan al novembre de 2019 la Generalitat va publicar el nou Decret per impulsar-les, moltes empreses del sector van presentar sol·licitud a la Generalitat per construir plantes fotovoltaiques i parcs eòlics.

En aquesta línia a finals de l’any passat, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va informar a l’Ajuntament de Copons que s’havia presentat un projecte que afectava al seu terme i li demanava, en el marc de les actuacions prèvies per valorar el projecte, informe municipal sobre la viabilitat de l’emplaçament d’un parc eòlic de 49,5MW al municipi de Copons i Rubió.

L’empresa promotora és  l’empresa Eòlica La Conca S.L. (CIF: B-55770150) participada per NORDEX ENERGY SPAIN S.A i IGEwind Renewable SL, i el projecte és sobre un parc Eòlic a la Serra Morena de  49,5 MW amb 9 Aerogeneradors de 5,5 MW, alçada boixa 118 m.

Podeu consultar el projecte als següents enllaços:

1_Avantprojecte-PESerraMorena 

2_DiagnosticTerritoriiMedi-PESerraMorena

3_EstudiAlternativesiAnalisiImpactes-PESerraMorena

Atès que l’Ajuntament de Copons no disposa de serveis tècnics ni jurídics especialitzats en aquesta matèria, es va sol·licitar informe a l’Àrea d’infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, organisme que va emetre un informe sobre la viabilitat d’aquest emplaçament.

201118 Informe viabilitat serra 

El 18-01-21 La Ponència d’energies renovables, va aprovar l’Acord sobre la viabilitat.   Segons aquest acord, la persona promotora disposa d’un termini de dos anys per presentar el projecte d’autorització del parc eòlic.

Actualment, la competència en la tramitació i autorització dels parcs eòlics és de la Generalitat de Catalunya, segons s’estableixen en el  Decret Llei  16/2019, de 26 de novembre, decret impuls renovables en que es va aprovar les mesures urgents per a l’emergència climàtica i d’impuls a les energies renovables.

A part d’aquest projecte, que afecta directament el nostre municipi, hi ha nous projectes de parcs eòlics i fotovoltaics que es volen implantar a la nostra comarca, i que també afectarien considerablement el nostre paisatge. Podeu consultar l’enllaç el visor ambiental i de dades d’energies renovables de la Generalitat.

Atenent la importància del projecte, us fem sabedors del mateix, pel vostre coneixement i pel que considereu oportú de manifestar al respecte.

Un cop la situació que estem vivint a causa del Covid ho permeti, l’Ajuntament farà una reunió informativa per resoldre dubtes, i d’aquesta manera podrem fer una consulta per saber l’opinió del poble al respecte.

Us anirem informant.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E